Home Kỹ Năng Mềm Chia sẻ những kỹ năng lập kế hoạch công việc hiệu quả...

Chia sẻ những kỹ năng lập kế hoạch công việc hiệu quả nhất!

147
0
kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

Để công việc thuận lợi và đạt hiệu quả cao, thăng tiến nhanh trong sự nghiệp cần có một kế hoạch cụ thể, rõ ràng. Bài viết dưới đây sẽ bật mí đến bạn kỹ năng lập kế hoạch cho công việc một cách hiệu quả nhất!

Kỹ năng lập kế hoạch là gì?

Nội Dung

Kỹ năng lập kế hoạch là khả năng đề ra một kế hoạch, tạo ra một chiến lược hoặc một bản đồ hành động để đạt được mục tiêu cụ thể trong thời gian nhất định. Kỹ năng này bao gồm các bước từ xác định mục tiêu, phân tích tình hình hiện tại, đề xuất các giải pháp và lên kế hoạch thực hiện.

kỹ năng lập kế hoạch công việc
Kỹ năng lập kế hoạch công việc là gì?

Kỹ năng lập kế hoạch còn liên quan đến khả năng xác định các rủi ro và cơ hội có thể xảy ra trong quá trình thực hiện kế hoạch và đưa ra các biện pháp để giảm thiểu rủi ro và tận dụng cơ hội. Nó cũng bao gồm khả năng phân bổ tài nguyên hiệu quả, lên lịch trình công việc và quản lý thời gian để đảm bảo thực hiện kế hoạch một cách hợp lý và thành công.

Kỹ năng lập kế hoạch là rất quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực công việc và đời sống, từ quản lý dự án, kinh doanh, giáo dục cho đến hoạt động cá nhân như quản lý tài chính và thời gian. Kỹ năng lập kế hoạch giúp bạn trở thành một người tổ chức và hiệu quả, giúp bạn đạt được mục tiêu của mình một cách nhanh chóng và thành công.

Lợi ích của kỹ năng làm việc nhóm và 10 kỹ năng cần nắm!

Các bước chi tiết lập kế hoạch hiệu quả

Lên kế hoạch theo ngày/ tuần/ tháng/ năm

Đây là bước đầu tiên trong việc lập kế hoạch công việc. Bạn cần xác định thời điểm lên kế hoạch để đảm bảo rằng bạn có đủ thời gian để hoàn thành công việc và cải thiện hiệu quả làm việc của mình.

 • Nếu lên kế hoạch theo ngày, bạn cần đảm bảo rằng các công việc được phân bổ cho ngày đó có thể hoàn thành trong ngày đó.
 • Nếu lên kế hoạch theo tuần, bạn cần phân bổ các công việc để đảm bảo rằng chúng có thể hoàn thành trong tuần đó.
 • Nếu lên kế hoạch theo tháng hoặc năm, bạn cần đặt mục tiêu và phân bổ công việc để đảm bảo rằng bạn có thể hoàn thành mục tiêu đó trong thời gian đó.

Xác định mục tiêu

Mục tiêu giúp bạn biết những gì bạn muốn đạt được và tập trung vào những công việc quan trọng nhất. Mục tiêu cần phải cụ thể, đo lường được và thời hạn hoàn thành. Bạn có thể đặt mục tiêu dài hạn và ngắn hạn để giúp mình tập trung vào từng bước cụ thể để đạt được mục tiêu dài hạn.

Một người có kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả phải là:

 • Xác định rõ ràng và đúng đắn mục tiêu.
 • Biết cách phân chia mục tiêu thành các mục tiêu nhỏ ngắn hạn.
 • Hiểu rõ các điều kiện cần và đủ để thực hiện mục tiêu.
kỹ năng lập kế hoạch theo mô hình SMART
Kỹ năng lập kế hoạch theo mô hình SMART

Bạn có thể tham khảo mô hình SMART để có thể dễ dàng hơn trong việc xác định mục tiêu.

 • Specific – Mục tiêu phải rõ ràng, cụ thể
 • Measurable – Mục tiêu phải đo lường được
 • Attainable – Mục tiêu mang tính khả thi, có khả năng hoàn thành
 • Relevant – Mục tiêu có liên quan
 • Time Based – Có thời gian cụ thể để đạt mục tiêu

Lập danh sách những việc cần làm

Sau khi đã xác định mục tiêu, bạn cần lập danh sách các công việc cần làm để đạt được mục tiêu đó. Việc lập danh sách này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các công việc cần làm và giúp bạn quản lý thời gian hiệu quả hơn. Bạn có thể sắp xếp các công việc theo độ ưu tiên, độ khó và thời gian hoàn thành để quản lý hiệu quả hơn.

Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên và thời gian

Từ danh sách trên, bạn hãy dựa vào những ghi chú để tiến hành sắp xếp thứ tự ưu tiên một cách hợp lý và khoa học. Sau đó, bạn ấn định thời gian thực hiện và đặt tất cả chúng vào bảng tiến độ kế hoạch.

kỹ năng lập kế hoạch hiệu quả
Phân chia nguồn lực, thời gian và tài chính giúp lập kế hoạch hiệu quả

Phân chia nguồn lực nhân sự

au khi sắp xếp các công việc, tiếp theo là phân chia nguồn lực nhân sự để thực hiện các nhiệm vụ đó. Quản lý cần xem xét các kỹ năng và khả năng của nhân viên và phân chia công việc một cách hợp lý để đảm bảo rằng các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn và đạt được chất lượng cao nhất.

Tập trung triển khai theo kế hoạch đã đề ra

Bạn cần tập trung vào triển khai kế hoạch đã đề ra. Điều này bao gồm theo dõi tiến độ, đối chiếu với kế hoạch ban đầu và thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết để đảm bảo rằng các nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn và đạt được mục tiêu đề ra.

Linh hoạt ứng biến trong khi thực hiện kế hoạch

Đôi khi trong quá trình thực hiện kế hoạch công việc, các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Khi đó, quản lý cần có khả năng linh hoạt ứng biến để thích nghi với tình hình mới một cách hiệu quả. Điều này bao gồm đánh giá lại ưu tiên công việc, phân chia lại nguồn lực và tìm kiếm các giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề.

Kiểm tra, đánh giá năng lực sau mỗi tuần

Để đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng, quản lý cần thường xuyên kiểm tra và đánh giá năng lực của nhân viên sau mỗi tuần. Điều này giúp phát hiện sớm các vấn đề và đưa ra các giải pháp kịp thời để khắc phục. Ngoài ra, kiểm tra định kỳ cũng giúp đánh giá hiệu quả của kế hoạch công việc và đưa ra điều chỉnh nếu cần thiết.

Các bước kỹ năng lập kế hoạch công việc này giúp đảm bảo rằng công việc được thực hiện đúng tiến độ và chất lượng, đồng thời giúp quản lý đưa ra các giải pháp kịp thời khi gặp phải các vấn đề bất ngờ.